Wydarzenia - Czerwiec 2015

Warszawska Platforma Tańca

Warszawska Platforma Tańca

Warsztaty w zakresie polskich tańców narodowych w formie stylizowanej. Zajęcia wprowadzają w technikę, styl i charakter wykonawczy poszczególnych tańców. Inspiracją jest polski folklor. Technika bazuje na stylizowanej formie tańca polskiego z wyraźną tendencją poszukiwań nowych jakości w ruchu, uzewnętrznień emocjonalnych i wartości artystycznych. Wprowadzone są także elementy klasyki i tańca współczesnego jako warstwa emocjonalna i wyrazowa treści wynikających z ruchu.

Więcej...