Warszawska Platforma Tańca

Warsztaty w zakresie polskich tańców narodowych w formie stylizowanej. Zajęcia wprowadzają w technikę, styl i charakter wykonawczy poszczególnych tańców. Inspiracją jest polski folklor. Technika bazuje na stylizowanej formie tańca polskiego z wyraźną tendencją poszukiwań nowych jakości w ruchu, uzewnętrznień emocjonalnych i wartości artystycznych. Wprowadzone są także elementy klasyki i tańca współczesnego jako warstwa emocjonalna i wyrazowa treści wynikających z ruchu. Program przygotowany i oparty o zakres możliwości ruchowych i rozwojowych poszczególnych grup zaawansowania. Taniec, rytm i muzyka jest używany jako sposób na rozwój myślowy, ruchowy i słuchowy. Celem warsztatów jest zarówno rozwijanie umiejętności i zdolności ruchowych poprzez dostęp do szeroko rozumianej edukacji artystycznej, jak również wzajemna integracja i wymiana doświadczeń artystycznych i zawodowych.

Warsztaty przeprowadzone zostaną w dwóch grupach: początkującej (godz. 19:00) i średnio-zaawansowanej (godz. 20:30).

MAZOWIECKI INSTYTUT KULTURY, ul. Elektoralna 12.

Projekt "Warszawska Platforma Tańca 2014-2016" współfinansuje m.st. Warszawa.
Partnerem projektu jest Mazowiecki Instytut Kultury w Warszawie.

Wróć